5. Sınıf

5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020)

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com
ders kitabi cevaplari

Sevgili Öğrenciler 2019-2020 5.Sınıf (seviye) Anıttepe Yayınları  Türkçe Dersi Kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz. Türkçe dersi kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki erek siz değerli ziyaretçilerimizin derslerinde daha başarıya ulaşmış olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise dersi kitabı cevaplarını yaparken ilk olarak kendiniz çözmeniz yapamadığınız yada tamamlanmamış kalan noktaları tamamlamanız amacıyla hazırlanmıştır.

2019 Türkçe dersi kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir halde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Eğitim topluluğu olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyoruz.

YAZI BAŞLIKLARI

5.Sınıf (seviye) Anıttepe Yayınları Türkçe Dersi Kitabı 1.Birim Cevapları 2019-2020 (Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 )

1.Tema Birey ve Toplum

5.Sınıf (seviye) Anıttepe Yayınları  Türkçe Dersi Kitabı Sayfa 10 Cevapları (2019-2020)

 

Hazırlık

1. Nasıl bir ülkede yaşamak isterseniz?

Cevap: Huzur dolu, güvenli, sulh içinde, insanların birbirine saygı duyduğu ve eğitimin iyi olduğu bir ülkede yaşamak isterim.

2.Mutlu yaşamak için kişilerle ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz? Söyleyiniz.

Cevap: İnsanların his ve düşünceleri birbirinden farklıdır. Bu yüzden insanlara saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. İnsanların yetiştikleri koşullar, inançları, değerleri, fikirleri farklıdır. Bu farklılık onlarla dahil içe bir hayat temeli hazırlarken saygı ve sevgiyi tamamlanmamış etmememiz gerekir.

1. Etkinlik

5. Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 11 Cevapları

a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Evlatların kullandıkları kelimeleri günlük hayatta ne vakit kullanıyorsunuz? Yazınız.

Iyi sabahlar. – Sabah vakti

Merhaba. – Günün her saati

İyi günler. – Bilhassa birbirinden ayrılırken ya da fazla içten olmadığımız biriyle kontakt  kurmaya başlarken kullanırız.

B) Günlük hayatta insanlarla kontakt kurarken hangi kelimeleri ya da sözleri kullanırsınız? Aşağıya yazınız lütfen.

Cevap: Samimiyet derecesine göre (kıyasla) değişim gösteren kelimeler kullanırım. Mesela sınıftaki arkadaşlarıma ya da aileme sabahları iyi sabahlar derim fakat yolda yürürken gördüğüm insanlara merhaba ya da iyi günler derim.

2. Etkinlik

Aşağıda anlamları verilen kelimeleri bularak bulmacaya yerleştiriniz.

1) Hoşnutsuzluk belirtilen söz yada ova, yakınma. (Yakınma)

2) Son, bitim. (nihayet)

3) Hasret. (özlem)

4) Diyar (diyar)

5) Tarıma elverişli olan, sınırı olan ve belirli toprak parçası. (tarla)

6) İçinde gök cisimlerinin devinim etmiş olduğu sonsuz boşluk, feza, gökyüzü. (gök)

5. Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 12 Cevapları

Anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını yazacağınız bir defter tutunuz. Bu defter sizin sözcük bilginizi zenginleştirecektir. Eğitim ve öğretim senesinin sonuna kadar anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını bu deftere yazarak kendinize lügat oluşturunuz.

3.Etkinlik

Aşağıdaki sorulan okuduğunuz şiire göre (kıyasla) cevaplayınız lütfen.

1.Şairin istediği memleketin doğası nasıldır?

Cevap: Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olmalı memleket isteğidir şairin.

2.Şairin hayalindeki memlekette insan ilişkileri nasıldır? Açıklayınız.

Cevap: Ne başta dert olmalı ne de gönülde özlem. kimse kimseyi incitmemeli ve hepimiz birbirine saygılı olmalı.

3.Şiirde geçen ‘Kardeş kavgası bir nihayet olsun.’ sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Bu toprak üstünde yaşayan hepimiz artık kardeşçe yaşamalı ve aralarındaki mesele ne olursa olsun artık nihayet bulmalıdır.

4.Şairin isteklerine katılıyor musunuz? Neden?

Cevap: Tabi ki katılıyorum. Zira insanların mutlu yaşaması rahat bir diyar de yaşaması gerekir.

4.Etkinlik

Okuduğunuz şiiri beğenip beğenmediğinizi nedenleriyle açıklayınız. Beğenmediğiniz dizelere misal veriniz.

Cevap: Beğendim. Zira duygusal ve yalın bir lisan kullanılmış. Kısa ve derin anlamlı bir şiirdir.

5.Etkinlik

Aşağıdaki boşlukları okuduğunuz şiire göre (kıyasla) doldurunuz.

Şiirin mevzusu: Memleket Özlemi

Şiirin anne duygusu: İStenilen memleketin nasıl olduğu

6.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölgeleri okuduğunuz şiire göre (kıyasla) tamamlayınız.

a) Başlık ve içerik bence oldukça güzel ve içerikle uyumlu.

b) Ben olsaydım şiirin başlığını Fazla Daha Güzel Bir Memleketin Özlemi koyardım.

7.Etkinlik

Ülkesinde sulh ve rahatlık olan insanların yaşantılarıyla ilgili his, fikir ve izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Devletlerinde rahatlık ve sulh olan insanoğlu kendilerine çok çok vakit ayırabilirler. Buda ülkesine daha yararlı bir insan olmasını sağlayabilir.

 

5. Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 13 Cevapları

8.Etkinlik 

Okuduğunuz metinle ilgili olan görselleri işaretleyiniz.

Cevap: Görsellerin ilgili olanı işaretleyiniz.

9.Etkinlik

‘Memleket İsterim’ şiirinden alınan dizeleri okuyun ve soruları cevaplayınız lütfen.

Memleket isterim,
Ne varlıklı fukara ne sen ben değişik olsun;
Kış günü her insanın evi barkı olsun.

Memleket isterim,
Yaşamak, sevmek şeklinde gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

a) Bu dizelerde al renkle yazılan kelimelerin anlamlarını aşağıya yazınız lütfen.

Zengin: Parası fazla olan.

Kış: Mevsimlerden kar yağışlı olanı.

Memleket: Üstünde yaşanılan toprak parçası

Sevmek: Birini, bir şeyi sevme işi

b) Bu kelimeler, aklınıza gelen ilk anlamı ile mi kullanılmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Evet ilk anlamları ile kullanılmış. Zengin kelimesi parasal , kış kelimesi bahar, memleket kelimesi yurt, ülkemiz anlamlarında kullanılmıştır.

c) ‘Yaşamak, gün’ kelimeleri gerçek mana içerecek şekilde birer cümlede kullanınız Cümleleri aşağıya yazınız lütfen.

Cevap:

Yaşamak bizlere verilen en anlamlı hediyedir.

Gün gelir bizi de sevindirir yaşam.

5. Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 14 Cevapları

10. Etkinlik

a) Şiirde abartılı bulduğunuz dizeleri aşağıya yazınız lütfen.

Ne başta dert ne gönülde özlem olsun dizesinde derdin olmaması abartıdır bence şu sebeple insanoğlu dertsiz olmaz.

b)Bu dizeleri niçin abartılı buldunuz? Açıklayınız.

İnsanlar dertsiz olamazlar, dertsiz insan yaşamıyor anlama gelir. Yaşayan, insan iyi de olabilir fena de bunun için abartı geldi.

11.Etkinlik

a) ‘Memleket İsterim’ şiirinden alınan dizeyi okuyun. Bu dizede nokta nerede ve niçin kullanılmıştır? Yazınız.

Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.

Cevap: Benzer türden kelimeleri ayırmak için virgül kullanılır. Cümleyi bitirmek için nokta kullanılır.

b) Aşağıda noktanın kullanım alanları ve bunlara misal cümleler verilmiştir. Noktanın kullanım alanlarıyla misal cümleleri eşleştiriniz.

1.Cümlenin sonunda kullanılır. (d)

2. Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır. (a)

3. Sayılardan sonrasında sıra bildirmek için kullanılır. (ç)

4. Tarihlerin yazılışşnda gün, ay, senesi gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. (c)

5. Saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için kullanılır. (b)

6. Kitap, mecmua vb. künyelerin sonunda kullanılır. (e)

7. Genel Ağ adreslerinde kullanılır. (f)

8. Dört ve dörtten fazla rakamlı sayılar sondan ayrılmak suretiyle üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur. (g)

a.Bu araştırma Prof. Dr. Bilge Baran başkanlık edecek.

b.08.30 itibarıyla kutlamalar başlamış olacak.

c. Her milletin tarihinde dönüm noktası olan zamanlar vardır, 19.05.1919 Türk milleti için işte o şekilde bir tarihtir.

ç. Bir türlü alışamamıştı 10. katta oturmaya.

d. Umudunu hiçbir vakit yitirme.

e. AYTMATOV, Cengiz, Cemile, Elips Kitap Yayınları, Ankara, 2005.

f. www.odsgm.meb.gov.tr adresinden mevzuyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

g. Dördüncü sınıf (seviye) öğrencilerinden beşi 50.005 sayısını okuyamadı.

5. Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 15 Cevapları

12.Etkinlik

Barış içinde yaşamak temalı bir vaka yazısı yazınız lütfen. Yazınıza başlamadan evvel aşağıda verilen öykü haritasını doldurunuz.

Olay: Kavga eden iki arkadaşın barışıp mutlu günlerine art dönmesi anlatılmaktadır.

Kişiler: Murat, Mehmet ve Öğretmen Zehra

Yer: Koyunlu Köyü Ortaokulu

Zaman: Geçmiş vakit, 

Kavgalar Bitince Mutluluk Geri Geldi

Koyunlu köyü ortaokulu’nda tenefüs içinde futbol maçı icra eden öğrencilerden Mehmet ve Murat karşı takımlarda oynuyordu. Topun süratli bir halde gelip Murat’ın kafasına çarpmasıyla sinirlenen Murat arkadaşı Mehmet’e bağırmaya adım atar. Mehmet özür dilese de Murat bağırmaya devam etmiştir. Susmayan Murat arkadaşı Mehmet ile kavgaya tutuşmuş ve küsmüşlerdir. Zehra öğretmene bu vakası özetleyen başka çocuklar iki iyi arkadaşın barıştırılmasını rica etmişlerdir. sınıflarından çağrılan iki dargın dost Zehra öğretmenin karşısında birbirinden özür diledi ve barışıp mutlu maç yaptıkları günlere art döndüler.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sınıfta canlandırmak suretiyle arkadaşınızla bir telefon hitabı hazırlayınız. Dersten evvel arkadaşınızla prova yapmayı unutmayınız.

TELEFON KONUŞMASI ÖRNEĞİ

-Alo

-Merhaba, Zeynep Hanım ile mi görüşüyorum.

-Evet buyrun

-Zeynep Hanım, ben kızınızın sınıf (seviye) öğretmeni Huriye Hanım. Bu hafta pazar günü yapılacak olan veli toplantısını haber vermek istemiştim.

-Teşekkürler öğretmen hanım toplantı kaçta olacak.

-Saat 10da.

Teşekkür ederim öğretmen hanım saat 10da toplantı salonunda olacağım.

-Tamam Zeynep Hanım sınıfta görüşürüz.

-Görüşürüz öğretmen hanım-

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 16 Cevapları

1. Günlük konuşmalarınızda, kullandığınız kelimelere dikkat eder misiniz? Açıklayınız.

Cevap: Tabi ki ederim şu sebeple hangi vakit diliminde hangi insanla birlikte olacağımı bilmediğim için yanımda olan ilgili kişinin içtenlik derecesine göre (kıyasla) konuşmaya dikkat ederim.

2. ‘Dil hatası’ ne anlama gelir, en fazla meydana getirilen lisan yanlışları nedir? Açıklayınız.

Cevap: Dil hatası yapmak demek özetlemek gerekirse konuşurken yada yazarken, bilerek ya da bilmeyerek konuşulan dilin kurallarına uymamaktadır. Kelimelerin yanlış söylenişi, noktalama işaretlerinin doğru kullanılmaması, eklerin doğru yazılmaması, ifade bozuklukları lisan yanlışlıklarına girer.

3.Hazırladığınız telefon konuşmasını canlandırınız.

Cevap: Önceki metinde yazmış olunan konuşma metnini canlandırmasını yapabilirsiniz.

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 19 Cevapları

1.Etkinlik 

Metinde geçen ‘hoşça kalınca, Allah’a emanet ol’ sözlerini ne vakit ve hangi durumlarda kullandığınızı yazınız lütfen. Bu sözleri birer cümlede kullanınız.

Hoşça kalınca: Bir yerden ayrılırken o yerde kalanlara iyi dilekler içeren kelime grubudur.

Cümlem: Hoşça kalınca çocuklar mektep açıldığında yine görüşürüz.

Hoşçakal: Bir yerden ayrılıp başka bir yere giden kişiye selametle gidin demek için kullanılan kelime durumudur.

Cümlem: Hoşçakal git, kendine iyi bak.

2.Etkinlik

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz.

Cevap: Bunu kendiniz cevaplayacaksınız.

3. Etkinlik

Aşağıdaki sorulan sorulara ‘Hoşça kalınca, Hoşçakal’ metninden hareketle cevaplayınız lütfen.

1.Yazar, yaşamış olduğu hangi olaylardan yakınmaktadır?

Cevap: İnsanların kalıplaşmış bazı sözcükleri yanlış yerlerde zamanlarda yakınmaktadır.

2.Yazar telefon konuşması ‘Hoşçakal’ denilerek bitirildiğinde neler hissediyor?

Cevap: Zorla bir yere gönderiliyormuş şeklinde hissediyordur.

3. Yazara göre (kıyasla) telefon konuşmaları sebep ‘Hoşçakal!’ denilerek bitirilmez?

Cevap: Zira telefon konuşmalarında şahıs olduğu yerde durmaktadır. Bir yere gönderilmemektedir.

4.Yazarın Türkçenin günlük kullanımı ile ilgili düşünceleri nedir?

Cevap: Yazar bilhassa günümüz gençlerinin Türkçeyi günlük hayatta yanlış yerde yanlış anlamlarda kullandığını anlatmaktadır.

5. Metinde yazar, telefonla konuşurken hangi hataların yapıldığından bahsediyor? İki adet misal veriniz.

CevapMetin yazar bilhassa gençlerin Türkçeyi günlük hayatta yanlış yerde yanlış anlamlarda kullandığını belirtmektedir. Telefonu kapatırken Allah’a emanet ol demek şeklinde ya da telefonu açan şahıs aradığın şahıs değilse ve bunu ona söyler misin söylediğinde sebep olmasın demeleri şeklinde yanlış kullanımları vardır.

6. Telefonda konuşurken kullandığınız ifadelere dikkat ediyor musunuz? Neden?

Cevap: Evet doğal olarak ki ediyorum. Karşımızdaki kişiyle iyi kontakt oluşturmak için bu gereklidir.

7.Yazar, metindeki bu tür konuşma hatalarına sebep dikkat çekiyor olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Zira dilimize lüzumlu önemi vermediğimizi, lisan kurallarını çiğnediğimizi anlatmaya iş koşturmacasındadır.

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 20 Cevapları

 

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 21 Cevapları

 

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 22 Cevapları

 

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

 

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 23 Cevapları

 

1.Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır.’ atasözünü açıklayınız.

Cevap:

Misafir bereketi ile gelir. Geldiği eve bereketini bırakıp gider. Misafire ehemmiyet verilmelidir. Evimize konuk vardığında iyi ağırlanmalıdır.

2.’Tanrı misafiri’ sözünün size çağrıştırdıklarını söyleyiniz.

Cevap:

Evimize gele tanımadığımız misafire tanrı misafiri deriz.

3. Türk kültüründe misafirin önemi ve misafirliğin toplumsal dünyadaki yerini belirten konuşmanızı arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap:

Türk kültüründe misafirin her vakit mühim bir yeri olmuştur. Bizden evvel mevcud devletlerimiz de de bugün bulunduğumuz şartlarda da evimize gelen konuk güzel bir halde ağırlanır, saygı gösterilir. İşte bu yüzden Türk misafirperverliği dünyaya ün salmıştır.

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 25 Cevapları

 

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

 

 

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 26 Cevapları

 

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

 

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 27 Cevapları

 

 

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

 

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 28 Cevapları

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

 

 

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 29 Cevapları

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

 

 

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 30 Cevapları

 

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

 

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 31 Cevapları

 

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

 

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 32 Cevapları

 

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

 

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 36 Cevapları

 

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 37 Cevapları

 

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

 

5.Sınıf (seviye) Türkçe Dersi Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 38 Cevapları

 

, 5.SINIF TÜRKÇE ANITTEPE YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

2019-2020 5.SINIF ANITTEPE YAYINLARI TÜRKÇE DERSİ KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ.

Haber Kaynağı

DİĞER KONU VE CEVALARA AMAMA KUTUSUNDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu