7. Sınıf

7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020)

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com
ders kitabi cevaplari

Sevgili Öğrenciler 2019-2020 7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları  Türkçe dersi kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.Türkçe  dersi kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki erek siz değerli ziyaretçilerimizin derslerinde daha başarıya ulaşmış olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise dersi kitabı cevaplarını yaparken ilk olarak kendiniz çözmeniz yapamadığınız yada tamamlanmamış kalan noktaları tamamlamanızdır.

2019 Türkçe  dersi kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir halde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Eğitim topluluğu olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyoruz.

YAZI BAŞLIKLARI

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı 1.Tema Erdemler  Teması  Cevapları 2019-2020 (Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44)

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı 1.Tema Erdemler  Teması   Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 10 Cevabı

Karanfiller ve Domates Suyu

Hazırlık Emekleri 

1.Çalışkanlığını ile tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.

Cevap: Karıncaları çalışkan hayvan olarak misal verebiliriz.Karıncalar kendi ağırlıklarının on sert kadar yük taşıyabilirller.Koloniler halinde toprağın altında beraber yaşarlar.

2.Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırllatıklarını söyleyiniz?

Cevap : Köyümü ve yazları gittiğimiz köyümdeki yaşamımı hatırlatıyor.

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 14 Cevabı

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 15 Cevabı

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz.Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G” mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “M” yazınız lütfen.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

4.ETKİNLİK BÖLÜMÜ

1.İnsanları sevmek lazım  geldiğini, insanları sevince tabiatı , tabiatı sevince de dünyanın sevileceğini sonrasında da yaşama luğu duyulucağını öğretmişlerdir.

2.Bir gözü diğerine göre (kıyasla) solo doğru birazcık kaymış, sağ yan gözünün beyazı ile göz kapağı içinde ise bir et parçası oturmuştur.

3.Kamburu hatırlatmış.

4.Gündeliğe gidip , sarnıç suvar , bahçelerde çalışır , dam aktarır ve kuyu kazarmış.

5.Fundalar , yabani meşe palamutları , koca yemişler , çalı süpürgeleri yetişirmiş.

6.Toprakta bulunan taşları ,kökleri, dikenleri eline ve tırnaklarına ziyan vermesine karşın ayıklamış.

7. Mustafa taşlık bölgeleri temizlemeyi başarmış ve oraya yerleşip ziraat hayata geçirmeye adım atmıştır.

8.Mustafa’nın azim ,sabır ve çalışkanlıkla engelleri aşmasından dolayı yazar Mustafa’yı kutlama ediyor.

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 16 Cevabı

Metinden birincil kişili anlatımının yapıldığı cümleler bulup aşağıya yazınız lütfen.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 17 Cevabı

Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri yazınız lütfen.Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz.Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki benzer biçimde tamamlayınız.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 18 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz.Fiil olanları sarı, ad olanları yeşil yaprağa örnekteki benzer biçimde yazınız lütfen.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 19 Cevabı

Aşağıdaki fiilleri ifade özelliklerine göre (kıyasla) uygun kutucuklara yazınız lütfen.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı 1.Tema Erdemler  Teması   Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27-28  Ninenin Kitabı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 20 Cevabı

Ninenin Kitabı

Hazırlık Emekleri 

Yardımlaşma ile ilgili gazate ve mecmua haberlerini arkadaşlarınızla okuyun.

https://www.cnnturk.com/yasam/kiyafet-kumbarasiyla-giyilmeyen-giysiler-yeni-sahiplerine-ulasacak

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 23 Cevabı

1.ETKİNLİK BÖLÜMÜ 

Aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamlarını belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

2.ETKİNLİK BÖLÜMÜ 

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen deyimleri örnekteki benzer biçimde yazınız lütfen.Bu deyimlerin anlamlarını deyimler sözcüğünden bulup deyimlerin anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 24 Cevabı

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metne göre (kıyasla) yanıtlayınız.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Ninelerin kitabı metni yaşanmış ya da yaşanabilecek bir vakası anlatmaktadır.Aşağıya metnin öykü unsurlarını yazınız lütfen.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 25 Cevabı

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki yargıların metinden hareketle sebep-sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde eşleştiriniz.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerden çıkarılabilecek başka anlamları ilgili cümlelerin altına örnekteki benzer biçimde yazınız lütfen.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 26 Cevabı

7.ETKİNLİK BÖLÜMÜ 

Aşağıdaki cümlelerde “da/de’nin yazımlarını inceleyiniz.Doğru yazıldığı cümlelerin başına “D” yanlış yazıldığı cümlelerin başına “Y” yazınız lütfen.

8.ETKİNLİK BÖLÜMÜ 

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin mastar halini örnekteki benzer biçimde yazınız lütfen.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 27 Cevabı

9.ETKİNLİK BÖLÜMÜ 

Aşağıdaki cümlede iş,oluş, devinim beyan eden sözcüklerin altını örneklerdeki benzer biçimde çiziniz.

b.Altını çizdiğiniz iş,oluş,vaziyet beyan eden sözcükleri örneklerdeki benzer biçimde gruplandırarak aşağıya yazınız lütfen.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 28 Cevabı

b.Bir kitap yazmış olsaydınız kitabınızın adı ve mevzusu ne olurdu?Aşağıya yazınız lütfen.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı 1.Tema Erdemler  Teması   Sayfa 29-30-31-32-33-  Baba Bana Bir Şiir Bul  Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 29 Cevabı

Baba Bana Bir Şiir Bul 

Hazırlık Emekleri 

1.” Bana Bir Masal Anlat Baba” adlı şarkıyı dinlemek size neler hissettirdi ? Şarkı ile ilgili his ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap : Şarkıyı dinlediğimde fazla duygulandım. Babamla aramızda geçen güzel anılar gözümün önünden geçti şarkıyı fazla beğendim.

2.” Bana Bir Masal Anlat Baba ” şarkısının size hissettirdiklerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz?

Cevap: Metnin mevzusu tabiat olabilir.

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 30 Cevabı

1.ETKİNLİK BÖLÜMÜ 

Şiirde ozan, babasından neler istemektedir?Şairin yerinde siz olsaydınız babanızdan neler isterdiniz?

2.ETKİNLİK BÖLÜMÜ 

Aşağıdaki cümlelerden şiirin anne duygusuyla ilgili olanları işaretleyiniz.

3.ETKİNLİK BÖLÜMÜ 

Siz ozan olsaydınız şiire nasıl başlık yazardınız?Niçin?

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 31 Cevabı

4.ETKİNLİK BÖLÜMÜ 

Aşağıdaki sözcüklerin karşıt anlamlarını şiirden bularak yazınız lütfen.

5.ETKİNLİK BÖLÜMÜ 

a.Şiirde mısra sonlarındaki uyumu elde eden ses benzerliklerini örnekteki benzer biçimde belirleyiniz.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 32 Cevabı

6.ETKİNLİK BÖLÜMÜ 

Aşağıdaki cümlelerde eğik çizginin hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız lütfen.

7.ETKİNLİK BÖLÜMÜ 

Aşağıdaki fiillerden iş anlamı taşıyanları belirleyip ilk harflerini sırasıyla kutucuklara yazarak şifreyi bulunuz.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

7.Sınıf (seviye) Orijinal Yayınları Türkçe Dersi Kitabı  Sayfa 34 Cevabı

1.ETKİNLİK BÖLÜMÜ 

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamlarının başına yazınız lütfen.

, 7.SINIF TÜRKÇE ÖZGÜN YAYINLARI DERSİ KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2019-2020), EVRAKhane.Com

2019-2020 7.SINIF DİĞER TÜM DERSİ KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 7.SINIF ÖZGÜN YAYINLARI TÜRKÇE DERSİ KİTABI CEVAPLARI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Haber Kaynağı

DİĞER KONU VE CEVALARA AMAMA KUTUSUNDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu