8. Sınıf

8.SINIF NEV YAYINLARI İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 128-158 CEVAPLARI 2019-2020

, 8.SINIF NEV YAYINLARI İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 128-158 CEVAPLARI 2019-2020, EVRAKhane.Com
ders kitabi cevaplari

Sevgili Öğrenciler bu yazımızın içeriğinde  2019-2020 8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı 4.Birim sayfa 128-158 cevaplarını sizler için hazırladık.

YAZI BAŞLIKLARI

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı 4.Birim Cevapları 2019-2020

2019-2020 8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı  229 sayfadan oluşmaktadır. 8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  dersi kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki erek siz değerli üyelerimizin derslerinde daha başarıya ulaşmış olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  dersi kitabı cevaplarını yaparken ilk olarak kendiniz çözmeniz yapamadığınız yada noksan kalan noktaları tamamlamanızdır.

2019 8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı cevapları yeni müfredata uygun bir halde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Eğitim topluluğu olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyoruz.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı cevapları 4.Birim Cevapları 2019-2020 (Sayfa 128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158)

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı cevapları 4.Birim Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 128 Cevabı 2019-2020

Türk Dil Kurumu Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak için yabancı kelimelere Türkçe karşılıkları bulmaya iş yapmaktadır.Siz de aşağıda verilen örnekleri inceleyerek yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulmaya çalışınız.

YABANCI KELİME / TÜRKÇE KARŞILIĞI

Bilboard — Reklam Panosu

Ajanda — Andaç / Takvimli Defter

Zapping — Kanal Değiştirmek

Fitness — Spor Salonu

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 128 Cevabı 2019-2020

Osmanlı Devleti zamanındaki üniversite eğitimi ile ilgili bir araştırma yapınız.

Osmanlı Devleti zamanında üniversite adları “Fener Evi” anlamına gelen “Darü’l Fünün” adı verimiştir.Fener Evi’nde çoğu zaman dini ilimler öğretilirdi.Bunun yanı  sıra fen bilimleride öğretilmekteydi.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 130 Cevabı 2019-2020

Atatürk’ün sanatsız kalan bir milletin yaşam damarlarından biri kopmuş anlama gelir” sözünden ne anlıyorsunuz?

Sanat bir toplumu  yansıtan ayna gibidir. Bu nedenle sanat ve sanatçının olmadığı bir cemiyet art kalmış ve derdini anlatamayan bir toplumdur.Su ve güneş bizim için ne kadar önemliyse sanat ve sanatçıda o denli önemlidir.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 132 Cevabı 2019-2020

Osmanlı Devleti döneminden toplumun giyim şekli ile ilgili bir araştırma yapınız.

Devlet adamları başlangıcında büyük sarıklar olurdu.Halktan erkekler başlarında al fes ve genel anlamda şalvar giyerlerdi. Kadınlar ise yüzü ve elleri görünecek şekilde her yeri kapalı gezerlerdi.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 134 Cevabı 2019-2020

Tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken Türk büyüklerine ve alimlere ilişkin türbelerin kapatılmaması ile ilgili görüşlerinizi söyleyiniz?

Tekke, zaviye ve türbeler halkı yanlış yönlendirdikleri için kapatılmıştır.Geçmişte yaşamış Türk alimlerimize saygı ve inancımızdan dolayı türbeler kapatılmamıştır.

Osmanlı Devleti’nde kullanılan takvim, saat ve ölçüler ile ilgili bir araştırma yapınız. Bu ölçülerin günümüzde kullanılıp kullanılmadığını söyleyiniz.

Rumi ve Hicri takvim kullanılırdı. Rumi takvim vergi hesaplanması için Hicri takvim ise, günlük gereksinimler için kullanılırdı.Alaturka saat kullanılırdı.Ölçü birimi olarak da arşın,okka,enzade kullanılırdı.Günümüzde takvim olarak Miladi takvim, saat olarak internasyonal saat ve ölçü birimleri olarak da kilogram ve metre kullanılmaktadır.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 135 Cevabı 2019-2020

Ölçü ve tartı birimlerinde internasyonal sisteme geçildiğinde ülkenin ticari ilişkilerinde nasıl bir değişiklik olmuştur?

Aynı ölçü birimleri kullanılarak güvenli ve anlaşılabilir bir tecim yapma mevzusunda kolaylık sağlanmıştır.

Ailenizin kullandığı soyadını nasıl aldığını biliyor musunuz ? Soyadınızın nasıl ve  ne vakit alındığı ile ilgili bir araştırma yapınız.

Cumhuriyet’in duyuru edilmesinden sonrasında 1934 senesinde Soyadı Kanunu çıkarılmıştır.Bu kanuna göre (kıyasla) de her insanın soyadı alması zorunludur.

Soyadı Kanunu olmasaydı ne benzer biçimde sorunlarla karşılaşırdık?

İnsanlar birbirleri ile karışırdı.Resmi işler birbirine girer ve ağırbaşlı sıkıntılar çıkabilirdi.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 137 Cevabı 2019-2020

Türk hanımının 1394 senesinde elde etmiş olduğu seçme ve seçilme hakkının başka ülkelerdeki tarihlerini inceleyerek bu konudaki düşüncelerinizi açıklayınız.

Batılı ülkelere göre (kıyasla) seneler öncesinde Türk bayanı seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Bu durumda vatanımızda demokrasinin ve eşitliğin temel alındığını gösterir.

Atatürk’ün Türk hanımlarına toplumsal, siyasal , spor, sanat, ilim vb. alanlarda sağlamış olduğu haklarla ilgili araştırma yapınız. Günümüzde Türk kadının gösterdiği başarılara misal verebileceğiniz birisi var mı?Bu şahıs ile ilgili data toplayınız.

1926 senesinde Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle beraber Türk bayanı aile ortamında, iş hayatında , kültürel ve ekonomik alanda söz ve karar sahibi olmuştur. Daha sonrasında kademeli olarak seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

SABİHA GÖKÇEN

Türk kadının göstermiş olduğu başarıların en başlangıcında Sabiha Gökçen gelmektedir. Dünya’da ilk hanım harp uçağı pilotudur.Eğitim harcamaları Atatürk tarafınca karşılanmıştır.Soyadı kanunu ile beraber Atatürk kendisine “Gökçen” soyadını vermiştir.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 138 Cevabı 2019-2020

Atatürk’ün iktisat alanında söylemiş olduğu “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler kalıcı olmaz, azca zamanda söner…”

Atatürk bu sözünde ekonomik bağımsızlığın öneminden bahsetmiştir. Bundan dolayı ne kadar savaşları kazansanız da başarılar elde etseniz de ekonomik bağımsızlığınız yoksa sonuçta hep sışa bağımlı kalırsınız. Bu durumda bizim hür refah dolu diyar olmamızı engeller.

Cumhuriyetin ilanından evvel Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanmış olması , Atatürk’ün hangi mevzulara ehemmiyet ve öncelik verdiğini gösterir ?

Ekonomik özgürlüğe yerli ana paraya dolayısı ile devletçilik ilkesine bağlı kalacağına işarettir.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 140 Cevabı 2019-2020

Aşağıda verilen sözcük gruplarını açıklayınız.

Teşvik-i Sanayi Kanunu : Devlet’in endüstri kurulmasını ve geliştirmesini yardımcı olmak amacıyla çıkarmış olduğu kanundur.

MTA : Maden Tetkik ve Araştırma ülkenin  yer altı zenginliklerini ortaya çıkarmak amacıyla kurulmuştur. Sanayinin gelişmesine de katkı elde etmiştir.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 142 Cevabı 2019-2020

Dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen ekonomik bir gelişmeden başka ülkeler niçin etkileniyor.Bu mevzu ile ilgili görüşlerinizi söyleyiniz. Günümüzde bu duruma benzer vakalar yaşanıyor mu?

Bundan dolayı ekonomiler birbirine daha yakın ve bağımlı hale geliyor, dünya ekonomisi tek pazara dönüşüyor. Bağımsız iktisat politikalarını uygulamamız zorlaşıyor ve dış şoklardan etkileniyoruz. Mesele Orta doğuda bir harp olduğu vakit benzin tutarları artıyor ve bu durumdan ülkemiz ekonomisi de etkileniyor.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 143 Cevabı 2019-2020

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sağlık (sıhhat) hizmetleri ile ilgili bir araştırma yapınız.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş savaşı yıllarında hastalıklar, sağlıksız ortam, yoksulluk, göç, harp zararları yüzünden ülkenin her tarafına yayılmıştı.Bu durun üstüne TBMM tarafınca Sağlık Bakanlığı kurulmuştur. Daha sonrasında sağlık (sıhhat) kuruluşları yaygınlaştırıldı.

Devlet tarafınca bulaşıcı hastalıklarla savaşım edilmeseydi nasıl sonuçlar ortaya çıkabilirdi ? Devletin sağlık (sıhhat) mevzusundaki görevlerinin neler bulunduğunu Anayasa’dan bulup inceleyiniz.

Bulaşıcı hastalıklara müdahele edilmemiş olsaydı hastalıklar bir fazla kişiye geçer ve fazla sayıda insan yaşamını kaybederdi.

Bakanlığın vazife ve yetkileri içinde, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için emekler yapılması teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık (sıhhat) hizmetlerinin yürütülmesi vardır.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 144 Cevabı 2019-2020

Monarşi ile yönetilen ülkeler ile cumhuriyet ile yönetilen ülkeler içinde yönetim alanında ne benzer biçimde farklar bulunduğunu araştırınız.

Monarşi ile yönetilen ülkelerde egemenlik tek bir kişidedir.Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde ise kaynağının millete ilişkin olduğu yönetim şekli vardır.Bu sistemde yönetim sahibi olanları halk seçer.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 145 Cevabı 2019-2020

“Metin İnceleme” kısmında Nutuk’un verilmiş olan bölümlerinden ne tür çıkarımlarda bulunmak  mümkündür? Nutuk’un yazılma öne sürülen sebebi sizce nedir?

Nutuk’un yazılma amacı istikbal nesillere, gerçekleşen vakaları detaylarıyla anlatmak ve onlarında bunlardan ders çıkarmasını sağlamaktır.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 146 Cevabı 2019-2020

Nutuk, bizzat Atatürk tarafınca kaleme alınan, istikbal nesillere Milli Savaşım’yi, 1919’dan 1927 ‘ye gerçekleşen vakaları belgelere dayalı olarak özetleyen eserdir.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 148 Cevabı 2019-2020

Atatürk, sebep “Az zamanda fazla büyük işler yaptık.” demektedir? Bu dönem içinde neler yapılmıştır?

İlk olarak düşman topraklarımızdan atılmıştır.Daha sonrasında siyasal, ekonomik ,toplumsal vb. alanlarda birçok gelişmeler yaşanmıştır.Ülkemizin gelişmesi sağlanmıştır.

Yapılanları kafi görmeyen Atatürk, Türk milleti için hangi hedefleri göstermiştir?

Türk milletine yeni ve devamlı bir hedef de göstermiştir.”Milletimizin hedefi, milletimizin ideali tüm dünyada tam anlamı ile uygar bir toplumsal cemiyet olmaktır.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 149 Cevabı 2019-2020

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin korunmasını ve yaşatılmasını sebep Türk gençliğine emanet etmiş olabilir?

Onların istikbal kuşak olması, Türk gençliğinin bu  milletin evlatları olması ve onların yaşananları öğrenince devletine, milletine daha iyi bakacağına inanılmış olduğu için onlara bırakmıştır.

Atatürk, dahil ve dış tehdit unsurları mevzusunda sebep Türk gençliğinin dikkatli olmasını istemiştir?

Bundan dolayı bizim topraklarımız üstünde emelleri olan birçok devlet vardır Onlara karşı birlik ve beraberlik içinde olmamızı istemiştir.

Atatürk, yaşanabilecek bütün olumsuzluklara karşın , Türk gençliğinin kuvvet  deposu ile ilgili nelere vurgu yapmış olabilir?

Atatürk, “Muhtaç olduğunuz kudret,damarlarınızdaki soylu kanda, mevcuttur ! ” diyerek kuvvet kaynağının kanımızda bulunduğunu belirtmiştir.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 151 Cevabı 2019-2020

Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” koyunuz.

(D) Atatürk’ün Kanal Cephesi’nde düşmanın nereden saldıracağını bilmesi onun ileri görüşlü bir önder bulunduğunu gösterir.

(D) Atatürk, yapmış olduğu bütün işlerde akla ve bilime büyük ehemmiyet vermiştir.

(D) Kazandığı savaşlar ile ilgili başarıya ulaşmış bir komutan bulunduğunu gösteren Atatürk, cumhuriyeti kurarak iyi bir devlet adamı bulunduğunu da göstermiştir.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 152 Cevabı 2019-2020

Milli birlik ve beraberlik cemiyet yaşamında nasıl bir öneme haizdir? Bu mevzu ile ilgili bir araştırma yapınız.

Milli birlik ve beraberlik cemiyet yaşamında fazla önemlidir. Kurtuluş Savaşında birlik ve beraberlik içinde olduğumuz için düşmanı topraklarımızdan atmışızdır.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 153 Cevabı 2019-2020

Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan esas esasların Türk milletine ne benzer biçimde yararlar sağladığını düşünüyorsunuz ? Bu esas esaslar içinde size göre (kıyasla) en mühim olanları hangileridir?

Atatürk ilke ve inkılapları, cumhuriyeti kuran ve devam ettiren mühim esaslar olarak bilinmektedir.Atatürk ilke ve inkılapları anayasal düzlemde korunmakta ve bu esaslar eğitim kanalları yöntemiyle yeni nesillere de aktarılmaktadır.Böylece cumhuriyeti kuran unsurların korunması sağlanmak istenmektedir.

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 154 Cevabı 2019-2020

4.ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.Atatürkçülüğün tanımını yapınız.

Atatürkçülük, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını en iyi şekilde korumak için çaba sarfetmek , geliştirmek ve modern uygarlıklar seviyesine çıkarılması için çalışmaktır.

2.Atatürk ilkelerinin amaçları nedir? Açıklayınız.

Türk halkını ve Türk devletini daha refah, yaşanabilir ve modern medeniyetler seviyesine getirmek için meydana getirilen düzenlemelerdir.

3.Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esas esaslar nedir? Belirtiniz.

Temel esaslar Milli Tarih, Milli Dil, tam bağımsızlık , özgürlük, yurt ve ulus sevgisi, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmaktır.

4.Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağlamış olduğu yararlar nedir? Açıklayınız.

Cumhuriyet yönetimi ile halk kendini yönetecek kişileri seçebiliyor ve kendi kendini yöneterek en doğru kararları alıyor.

6.Devletçilik ilkesinin çıkış sebeplerini ve bu ilkenin önemini emareniz.

Devletçilik ilkesi kurtuluş savaşı sonrasında devletin ülkemizdeki üretimi çoğaltmak için uygulamış olduğu politikadır. Devletçilik ilkesi doğrultusunda bir fazla yasa çıkarılmış ve endüstri desteklenmiştir.

7.Laiklik ne anlama gelir? Türk toplumuna sağlamış olduğu yararlar nedir? Açıklayınız.

Din ve devlet işlerinin ayrı ayrı yürütülmesi işlemidir.Laiklik ilkesi, yurdun her yanında bireylere birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşanacak bir ortam hazırlamıştır.

8.Atatürk ilkelerine niçin haiz çıkmamız icap ettiğini emareniz.

Ülkemizin geleceği ve gelişmesi için Atatürk’ün başlatmış olduğu inkılaplara ve onun koyduğu ilkelere haiz çıkılması ve bunların daha da geliştirilmesi gerekir.İlkelerin hepsi birbiriyle bağlantılı olup bir bütünün parçaları gibidir.

9.Atatürk’ün kişisel özelliklerinden akla ve bilime niçin ehemmiyet verdiğini açıklayınız.

Atatürk bu sebeple us ve bilimle ülkemizin daha fazla gelişeceğini düşünmektedir. Bu nedenle ilim adamlarını her vakit desteklemiş ve teşvik etmiştir.İnsanımıza fazla emek harcamayı ve aklımızı kullanmayı öğütlemiştir.

B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı bölgelere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları yazınız lütfen.

C.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız lütfen.

, 8.SINIF NEV YAYINLARI İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 128-158 CEVAPLARI 2019-2020, EVRAKhane.Com

8.Sınıf (seviye) Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Sayfa 155 Cevabı 2019-2020

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız lütfen.

, 8.SINIF NEV YAYINLARI İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 128-158 CEVAPLARI 2019-2020, EVRAKhane.Com

8.SINIF TÜM DERS KİTAPLARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

8.SINIF NEV YAYINLARI İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

Haber Kaynağı

DİĞER KONU VE CEVALARA AMAMA KUTUSUNDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu