sarışın porno sikiş hikaye sex hikayesi oku hd pornolar

MesleklerNedir Ne Değildir ?

Aktüer Nedir? Nasıl Aktüer Olunur? Aktüer Ne 2020

Aktüer Nedir? Nasıl Aktüer Olunur? Aktüer Ne 2020

Aktüer Nedir, Aktüer Nedir? Nasıl Aktüer Olunur? Aktüer Ne 2020, EVRAKhane.Com

Bir iş talibi bir mesleği hayata geçirmeye başlamadan yada o mesleği yapmasını sağlayacak bir üniversite bölümünü tercih etmeden önce o iş ile ilgili yol gösterici araştırmalar yapabilmektedir. Bu araştırmaları yapmak ferdin doğru kısmı, doğru mesleği seçmesine fikir vererek yardımcı olacaktır. Bu yardımcı olma mevzusunda ikimiz de sitemizde sizlere fikir versin, yol göstersin diye meslekler ile ilgili bilgiler derlemeye emek vererek içerikler hazırlıyoruz. Bu içeriğimizde aktüer mesleğine dair bilgiler bulabileceksiniz.

AKTÜER NEDİR?

Başta sigorta şirketleri olmak suretiyle bu tip alanlarda çalışan ve matematiği, olasılığı, istatistiki kullanarak bir mevzunun mali risklerini, sigorta primlerini hesaplayan kişilere aktüer denmektedir. Dilerseniz bu tanımı daha da genişletmek amacıyla aktüerin görevlerini inceleyelim.

AKTÜER NE İŞ YAPAR? AKTÜERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Aktüer görevleri ve sorumlulukları en temelde aşağıdaki gibidir:

  • Yatırım yapılacak mevzularda riskleri ortaya çıkarmak ve risklerden doğabilecek bütçeyi hesaplamak
  • Maaş planlaması yapmak
  • Bir kuruluşun bir işi yapmadan önce gereksinim duyan bütçeyi hazırlamak
  • Matematik ve istatistik bilimlerini kullanarak sigorta ve risk mevzusunda raporlar hazırlamak
  • Doğal afetlere karşı risk rapor emekleri hazırlamak

şeklinde görevler aktüerin genel görevleridir. Türkiye sigortalar birliği tarafınca sunulan ve resmi gazetede piyasaya sürülen yönetmelikte ise aktüerlerin görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır:

(1) Aktüer, Müsteşarlıkça belirlenen belgeleri onaylamak, malî bünyeleri açısından şirket yada başka kurum ve kuruluşa ilişkin öngörülerde bulunmak ve yükümlülüklerini karşılama durumunu sürekli olarak seyretmek zorundadır. Yardımcı aktüer ve yetişmen aktüer, Müsteşarlıkça tespit edilen yetkiler kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Aktüer, yardımcı aktüer ve yetişmen aktüer, yapmış olduğu işlemlere ilişkin kullandığı hesap tahminlerini bir raporla adına iş yapmış olduğu şirket yada başka kurum ve kuruluşun yönetim kuruluna açıklamak zorundadır.

(3) Şirket yada başka kurum ve kuruluşun yöneticileri, aktüer, yardımcı aktüer ve yetişmen aktüere, görevini yasalara uygun olarak yerine getirmesi için gerekli her türlü data ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

(4) Aktüer, yardımcı aktüer ve yetişmen aktüer, görevi itibarıyla tespit etmiş olduğu yanlış uygulamalarla birlikte, onaylamayacağı yada kısmen ya da şerhli onaylayacağı belgeleri, gerekçeli olarak adına iş yapmış olduğu şirket yada başka kurum ve kuruluşun yönetim kurulu başkanlığı ile Müsteşarlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır.

(5) Aktüer, kapsamı ve gönderiliş biçimi Müsteşarlıkça belirlenen aktüerya raporunu her senenin nisan ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderir. Birden fazla aktüerle çalışılması hâlinde, aktüerya raporunun ve Müsteşarlıkça talep edilebilecek başka rapor ve bildirimlerin hazırlanması için aktüerlerden biri şirket tarafınca görevlendirilir.

Onaya tabii olarak işlemler

MADDE 12 – (1) Müsteşarlık, (Değişik ibare:RG-28/9/2012-28425) aktüer, yardımcı aktüer ve yetişmen aktüer tarafınca onaylanarak Müsteşarlığa gönderilen belgeler, raporlar ve başka bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirler.

Emek harcama esasları

MADDE 13 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-28/9/2012-28425)

(1) Aktüer, yardımcı aktüer ve yetişmen aktüer, mevzuata, mesleğin icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek, şirket yada başka kurum ve kuruluşlar ile ilgili kişilerin hak ve menfaatlerini korumak zorundadır.

Bilgi verilmesi, ibraz ve sır gizleme yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) Aktüer, (Ek ibare:RG-28/9/2012-28425) yardımcı aktüer ve yetişmen aktüer, yapmış olduğu iş ve işlemlere ilişkin olarak ilgili kanunlara gore yetkili kılınmış kişi ve mercilerin isteyebilecekleri ayrıntıları vermek ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.

(2) Aktüer, (Ek ibare:RG-28/9/2012-28425) yardımcı aktüer ve yetişmen aktüer, ödat ve görevi dolayısıyla öğrendiği sırları, bu mevzuda ilgili kanunlarla açıkça yetkili kılınmış kişi ve mercilerden başkasına açıklayamaz.

Diğer yükümlülükler ve yasaklar

MADDE 15 – (Değişik:RG-28/9/2012-28425)

(1) Aktüer, yapmış olduğu işlemlere ilişkin her türlü yazışmada ve onayladığı belgede imzası ile birlikte sicil numarasını belirtir. Yardımcı aktüer ve yetişmen aktüer ise yapmış olduğu işlemlere ilişkin her türlü yazışmada ve onayladığı belgede imzası ile birlikte unvanını belirtir.

(2) Müsteşarlık, Sicile yada Listeye kayıtlı kişiler için aynı dönemde çalışabilecekleri şirket ve/yada başka kurum ve kuruluşun azami sayısını belirlemeye yetkilidir. Aktüer, yardımcı aktüer ve yetişmen aktüer, çalışmakta oldukları firmalar ile başka kurum ve kuruluşların listesini her takvim senesinin başlangıcında Merkeze yazılı yada elektronik ortamda gönderir. Söz mevzusu listedeki değişimler, değişiklik tarihinden başlayarak on iş günü içinde Merkeze aynı usul ile bildirilir.

(3) Aktüer, üç yılda bir olmak ve toplam beş günden azca olmamak suretiyle, meslekle ilgili nihayet gelişimleri içeren Merkez nezdinde düzenlenecek ve içinde ne olduğu Müsteşarlıkça uygun görülecek eğitim faaliyetlerine katılır.

(4) Aktüer, yardımcı aktüer ve yetişmen aktüer; aktüerlikle ilgili görevlerinin devamı süresince acente, broker yada sigorta eksperi olarak çalışamaz.

(5) Şirket ve/yada başka kurum ve kuruluşun yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı yada denetçisi olarak çalışan aktüer, yardımcı aktüer ve yetişmen aktüer; aktüerlikle ilgili unvanlar altında ilgili şirket ve/yada başka kurum ve kurum adına iş yapamayacağı şeklinde başka bir şirket ve/yada başka kurum ve kuruluştan da iş kabul edemez. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk yada daha üst konumlarda görev gerçekleştiren başka yöneticiler de aynı hükme tâbidir.

(6) Aktüer, yardımcı aktüer ve yetişmen aktüer, duyuru ve reklamlarında mesleğin vakar ve ciddiyetine uygun olmayan ifadelere yer veremez.

(7) Listeye yada Sicile kayıtlı olmadan ya da Listedeki yada Sicildeki kayıtlara aykırı olarak yetişmen aktüer, yardımcı aktüer yada aktüer unvanları kullanılamaz.

 

 

Aktüer Nedir, Aktüer Nedir? Nasıl Aktüer Olunur? Aktüer Ne 2020, EVRAKhane.Com

NASIL AKTÜER OLUNUR? KİMLER AKTÜER OLARAK ÇALIŞABİLİRLER?

Aktüer unvanına haiz olmak için özellikle aktüerya ve türevi bölümler bitirmek yeter olmamaktadır. Aktüer unvanı kazanmak isteyen bireylerin ilk olarak bir lisans derecesi sahibi olmaları beklenmektedir. Akabinde yönetmelikte yer edinen ve aktüer olmayı engelleyecek durumlarının olmaması halinde ise aktüer olmak için gerekli olan ve dört basamaktan oluşan sınavın tüm basamaklarında yeterlilik sağlamak gerekmektedir.

AKTÜER ÇALIŞMA ŞARTLARI VE AKTÜER ÇALIŞMA SAATLERİ NASILDIR?

Fiziki olarak rahat görünen bir iş grubu olan aktüerlikte zihnen çok fazla yorulma söz mevzusudur. Aktüer olarak çalışmak hem havalı hem de iyi para kazandırabilecek bir durum şeklinde görünse de dediğimiz şeklinde zihnen yorulunan, sürekli iş düşünme ihtimali olan bir iş olması açısından yorucudur lakin olanakları da bu zorluğa değecek durumdadır.

Emek harcama saatlerine istikbal olursak çalışılan şirkete, kuruma ilgili olarak değişse de özel (hususi) (özel) sektördeki kurumsal bir fazla işte olduğu suretiyle bir çok vakit haftanın 6 günü ve günde averaj olarak 10 saat çalışıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

 

Haber Kaynağı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu