sarışın porno sikiş hikaye sex hikayesi oku hd pornolar

MesleklerNedir Ne Değildir ?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı DUY Nedir? 2021

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı DUY Nedir? 2021

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı DUY Nedir? Nasıl Olunur? Ne İş Yapar? , Defterdarlık Uzman Yardımcılığı DUY Nedir? 2021, EVRAKhane.Com

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca taşra teşkilatında yer edinen iş ve işlemleri gerçekleştirmek suretiyle istihdam edilen Defterdarlık Uzman Yardımcıları ne iş yaparlar? Nasıl Defterdarlık Uzman Yardımcısı olunur? Defterdarlık Uzman Yardımcılığı imtihanı nasıldır? Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğinde adayları neler bekliyor? Defterdarlık Uzman Yardımcılarının görevleri nedir? Defterdarlık Uzman Yardımcılığı özlük hakları nasıldır? Defterdarlık Uzman Yardımcılığı maaşı ne kadar? Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğine ve sınavına dair merak ettiğiniz her şeyi Defterdarlık Uzman Yardımcılığı iş tanıtım çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bünyesinde Yer Alan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Mesleği Ne Demektir? 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ülkemizin her noktasında teşkilatlanmış geniş bir bakanlıktır. İl düzeyinde, yer yer ilçe düzeyinde teşkilatlanmış olan Bakanlığın taşra birimlerinde vazife meydana getiren Defterdarlık Uzman Yardımcıları, Bakanlığın bu birimlerde gerçekleştirilmesi ihtiyaç duyulan iş ve işlemlerinin yürütümünde mühim bir role sahiptirler. Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleği uzman yardımcılığı mesleki statüsü gereği bir A Grubu kariyer meslektir ve alım koşulları da buna göre (kıyasla) şekillenmektedir.

Kimler Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Mesleğine Başvuruda Bulunabilir? Kimler Defterdarlık Uzman Yardımcısı Olabilir?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleği bir kariyer iş olma niteliğine haiz olduğundan, bu mesleğe girmek isteyen adayların da kariyer mesleklerin aslî yolu olan KPSS A Grubu oturumlarına katılmaları ve bu oturumlardan kafi düzeyde Kurumca talep edilen KPSS puan türlerine haiz olmaları gerekmektedir. Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların üniversitelerde bulunan ve dört yıl tahsil veren İİBF, SBF ile bunların dengi fakültelerden ya da Hukuk fakültelerinden mezun durumda bulunmaları şarttır. Bununla beraber adayların Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunabilmeleri için, alımın gerçekleştirileceği senenin birinci günü dikkate alınmak kaydıyla 35 yaşlarını tamamlamamış olmaları gerekmektedir. 

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımı için adayların haiz olmaları ihtiyaç duyulan KPSS puan türleri şu şekildedir;

  • KPSS P48
  • KPSS P47

Adayların haiz olmaları ihtiyaç duyulan bu puan türlerinde en düşük puanlarının 70 puan olması gerekmektedir. Adaylardan mesleğe alınacak aday sayısının yirmi sert kadarı, puanlarına göre (kıyasla) sıralanarak belirlenecek ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılma hakkı elde edeceklerdir. Eğer Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımı tek aşamalı olarak ve sözlü olarak gerçekleştirilirse bu durumda sınava katılabilecek olan aday sayısı mesleğe alınacak aday sayısının dört katıyla sınırı olan olacaktır. 

Nasıl Defterdarlık Uzman Yardımcısı Olunur? Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Imtihan Konuları Nelerdir?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımları 2020 yılına dek her vakit yazılı yarışma imtihanı ve sözlü mülakat olmak suretiyle iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Ancak 2020 senesinde gösterilen yeni yönetmelik ile beraber Bakanlık alımları tek aşamalı, sözlü mülakat ile gerçekleştirmenin önünü açtı. Çalışmamızda alımların bugüne dek gerçekleştirildiği usulde devam edeceği varsayımı ile yazılı sınava dair bilgilere de yer vereceğiz.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca gerçekleştirilecek olan iki aşamalı alımda başarıya ulaşmış olmaları gerekmektedir. Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı imtihanı aşağıda yer edinen konulardan oluşmaktadır ve çoktan seçmeli usulde gerçekleştirilmektedir. 

İKTİSAT;
-Mikro ekonomi,
-Makro ekonomi.

MALİYE

-Kamu maliyesi
-Maliye politikası.

HUKUK

-Anayasa hukuku,
-Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),
-İdare hukuku ve yönetimsel yargı
-Borçlar hukuku (Genel hükümler),
-Ticaret hukuku (Başlangıç),
-Ceza hukuku (Genel hükümler).

MUHASEBE

-Genel muhasebe

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavları bugüne dek bu şekilde uygulanmış olsa da 2020 döneminde yenilenen yönetmelik ile beraber sınavda adaylara Kamu Yönetimi, İşletme alanlarından da sorular yöneltilebilmesinin önü açılmıştır. 

Adayların Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına nasıl hazırlık yapabileceklerine dair imtihan yönergemize aşağıda yer edinen yönlendirme yardımıyla erişebilirsiniz;

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımlarının birinci aşaması olan yazılı sınavda adayların başarıya ulaşmış olabilmeleri için sınavda adaylara sual yöneltilmiş olan her ders başlığında minimum 50 puana, bütün bu derslerden alınan puanların aritmetik averajında ise minimum 70 puana haiz olmaları gerekmektedir. Bu şekilde belirlenen başarıya ulaşmış adaylardan yalnızca mesleğe alınacak olan aday sayısının en çok dört sert kadarı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarına katılma hakkı elde edebilecektir.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarında adaylara, Bakanlığın vazife alanına, mesleğin emek harcama alanına dair sorular, yazılı sınavda sorulan soruların oluşturduğu müfredata dair sorular ile güncel bilgilerden sorular yöneltilebilecektir. Adayların Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarında da başarıya ulaşmış sayılabilmeleri için komisyondan almaları ihtiyaç duyulan asgari puan 70’tir. Aksi halde adaylar başarısız sayılacak ve eleneceklerdir.

Adayların mesleğe atanmalarına temel kabul edilecek başarı puanları yazılı ve sözlü imtihan puanlarının aritmetik averajı alınarak hesap edilecektir. 

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı DUY Nedir? Nasıl Olunur? Ne İş Yapar? , Defterdarlık Uzman Yardımcılığı DUY Nedir? 2021, EVRAKhane.Com

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Mesleği Nedir? Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Periyodu Nasıldır?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğine giren adaylar öncelikli olarak esas hazırlayıcı eğitime alınmaktadırlar. Bu eğitim süreci iş mensuplarının hem mevzuat altyapısını edinmelerine hem de Bakanlığın ve birimlerinin işleyişine dair bilgilenmelerine yönelik olmaktadır. Bununla beraber Defterdarlık Uzman Yardımcıları bu yetişme sürecini yardımcılık süreçleri süresince uygulamalı olarak da algı etmektedirler.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğine giren iş mensuplarının eğer ki ilk devlet memurluğu görevleri ise ilk bir senelik periyotta bununla birlikte aday işgören sayılacaklardır. Bu aday memurluk aşaması bir senelik dönem sonunda meydana getirilen sınavın geçilmesi durumunda sona erecek ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığı görevlerini asaleten sürdürmeye devam edeceklerdir.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğinde yardımcılık unvanı 3 sene devam etmektedir ve bu 3 senenin sonunda iş mensuplarının yeterlik imtihanı safhaları başlamaktadır. 

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Yeterlik Imtihanı ve Defterdarlık Uzmanlığı Unvanına Geçiş

Defterdarlık Uzman Yardımcısı olarak asgari üç sene vazife yapmış olanlar için yeterlik süreci başlamaktadır. Defterdarlık Uzmanı olarak atanabilmek içinse bu sınavda başarıya ulaşmış olmak şarttır. Aksi halde iş mensupları ile ilgili başarısızlık hükümleri uygulanacaktır ki bu da Kurumun memurluk kadrolarında görevlendirilmeyi gerektirmektedir.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yeterlik imtihanı yazılı imtihan ve sözlü mülakat olmak suretiyle iki safhada gerçekleştirilmektedir. Meslek mensuplarının sözlü mülakata katılabilmeleri için yazılı sınavda minimum 70 puan alarak başarıya ulaşmış olmaları gerekir. Sözlü mülakatlarda da tekrar aynı puanı alan adaylar başarıya ulaşmış sayılarak Defterdarlık Uzmanı olarak atanırlar. 

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavının yazılı kısmında iş mensuplarına; Bakanlığın vazife alanına dair hususlardan, halk mali yönetimi, halk harcamaları, halk hukuku, devlet muhasebesi, devlet memurluğu mevzuatı, araştırma ve kontrol esasları mevzularından sorular yöneltilmektedir.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavında bir kez başarısız olan iş mensuplarına bir kez daha imtihan yapılmaktadır. Bu iş mensupları bu haklarında da yukarıda belirtmiş olduğumuz başarı şartlarını sağlayamazlarsa haklarında başarısızlık hükümleri uygulanacak ve meslekten memurluğa düşürüleceklerdir.

Defterdarlık Uzman Yardımcıları Ne İş Yaparlar? Defterdarlık Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Vazife Yeri Neresidir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğine giren ve bu mesleğin gerektirdiği görevleri ifa eden iş mensupları, Bakanlığın illerde bulunan birimleri olan Defterdarlıklarda ve Mal Müdürlüklerinde bulunmaktadırlar.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı ve Defterarlık Uzmanlığı Mesleği Maaşı Ne Kadar?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavlarında başarıya ulaşmış olarak mesleğe yeni giren bir Defterdarlık Uzman Yardımcısının ve mesleki yeterlik koşullarını sağlayarak Defterdarlık Uzmanı olarak atanana bir iş mensubunun güncel maaş tutarlarına erişmek için aşağıda bağlantısına yer verdiğimiz çalışmamızı okuyabilirsiniz;

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleğine dair sorularınızı sormak, sınavına dair daha detaylı bilgiler almak ve diğer adaylarla istişare etmek için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 


Haber Kaynağı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu