MesleklerNedir Ne Değildir ?

Diyetisyen Ne İş Yapar? Nasıl Diyetisyen 2020

Diyetisyen Ne İş Yapar? Nasıl Diyetisyen 2020

Diyetisyen, Diyetisyen Ne İş Yapar? Nasıl Diyetisyen 2020, EVRAKhane.Com

Bir iş grubunu ve öncesinde o mesleği icra etmeyi sağlayacak bir üniversite bölümünü tercih etmeden evvel adaylar o iş ile ilgili informasyon toplamaya çalışırlar, toplamalıdırlar. Bu adayın geleceğine dair bazı fikirler vereceği için önemli bir eylemdir. Buradan yola çıkarak biz sitemizin okurlarına derleyebildiğimiz kadar bilgiyi derleyerek meslekler ile ilgili informasyon veren yazılar yazmaya çalışıyoruz. Bu yazımızda diyetisyen mesleği ile ilgili bilgiler edinebileceksiniz.

DİYETİSYEN NEDİR?

Diyetisyen unvanı ile çalışan bireyler insanların sağlık (sıhhat) (sağlık) durumlarına ilgili olarak onlara beslenme, rejim, sağlıklı yaşam ile ilgili bilgiler veren ve bu mevzuda emekler gerçekleştiren iş mensuplarıdır. Diyetisyen nedir sorusunu daha iyi kavramak için görevlerinin ve ne iş yaptığının açıklanmış olduğu bölüm daha yararlı olacaktır.

NASIL DİYETİSYEN OLUNUR? KİMLER DİYETİSYEN OLARAK ÇALIŞABİLİRLER?

Diyetisyen olmak isteyen bireyler eğer bir lisans programını bitirerek bu alanda ilerlemek istiyorlarsa Beslenme ve Diyetetik bölümünü bitirmelidirler. Beslenme ve diyetetik kısmı mezunları diyetisyen olarak görev yapabilmektedirler.

Buna ek olarak (üniversiteden üniversiteye yüksek lisans şartları değişmiş olduğundan net bir bölüm belirtilemeyecek olsa da) başka bir lisans programından mezun olduktan sonrasında bu alanda yüksek lisans yaparak da diyetisyen olarak emek harcama imkanı elde edilebilir.

Tabi ki bir lisans yada lisansüstü program mezunu olmak o mesleği halletmeye yetmemektedir. Adaylar eğer kamuda görev yapmak istiyorlar ise KPSS’ye girerek atamalarda yeter istikbal kadar puan elde etmelilerdir. Özel (hususi) (özel) sektör için ise başvurulacak kurum ve kuruluşun istediği yeterliliğe haiz olmak gerekmektedir.

DİYETİSYEN NE İŞ YAPAR? DİYETİSYENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Diyetisyen yukarıda bahsettiğimiz benzer şekilde insanların sağlıklı yaşamaları mevzusunda ve özellikle de sağlıklı beslenme mevzusunda hizmet verir. Tabi ki görevlerine baktığımızda ne iş yaptıklarını daha iyi anlayabiliriz. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmeliğe bakılırsa diyetisyen görevleri şu şekilde sıralanmıştır:

 • Yaş, cinsiyet ve fizyolojik durum gruplarına bakılırsa, sağlıklı bireyler için enerji ve besin öğeleri gereksinimleri ile sağlıklı beslenme programlarını belirlemek. Özel (hususi) (özel) grupların beslenme gereksinimlerine yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev almak
 • Besin analizleri yapmak, sağlıklı beslenmeye ve özel (hususi) (özel) amaçlara yönelik besin grupları geliştirmek ve bunların doğru kullanımını sağlamak
 • Toplumda beslenme sorunları üzerine ve bu sorunların çözümüne yönelik emekler yapmak
 • Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde besin ve beslenme politikalarının oluşturulması üzerine çalışmak, eylem planlarının yapılmasında ve uygulanmasında görev almak
 • Doktorun yönlendirmesi ile hastalar için gerekli beslenme programlarını düzenlemek
 • Bireylerin hastalığına, antropometrik ölçümlerine, laboratuar bulgularına ve tedavisine uygun olarak besin gereksinimlerini belirlemek, rejim tedavilerini ve beslenme eğitimi hizmetlerini planlamak, uygulamak ve seyretmek
 • Hastaların sağlık (sıhhat) (sağlık) kurum ve kurumlarında hastane malnütrisyonuna maruz kalmamaları için gerekli önlemleri almak
 • Hastaların rejim ve düzgüsel yiyecekleri ile ilgili talep ve eğilimlerini saptamak ve bu tespitlere yönelik yemek listelerini tabibin tespit etmiş olduğu esaslar içinde kalmak suretiyle hazırlamak
 • Hastayı yemek rejimi hususunda eğitmek
 • Hastaların yiyeceklerini yiyip yemediklerini kontrol etmek, tüketmiş olduğu besinler ile ilgili gerekirse doktora informasyon vermek
 • Hastalara verilecek olan oral, enteral ve parenteral beslenme maddelerinin seçiminde, hazırlanmasında, uygulamalarında, eğitim ve seyretme süreçlerinde görev almak
 • Satın alınacak besin maddelerinin miktarının belirlenmesinde ve değerlendirme çalışmalarında görev almak
 • Beslenme hizmetinde çalışan görevlilerin denetimini yapmak, hizmet içi eğitimlerini planlamak, uygulamak yada uygulatmak
 • Hizmetin her aşamasında besin, personel, fizyolojik alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyeni için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak
 • Menü planlaması yapmak ve uygulanan menüleri denetlemek
 • Standart yemek tarifelerinin geliştirilmesi için çalışmak ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde günün ve kuruluşun şartlarına uygun düzenlemeleri yapmak
 • Yiyecek-içeceklerin uygun yöntemlerle saklanmasını ve depodan yiyecek-içecek çıkışını denetlemek
 • Toplu beslenme alanlarının ve araç/gereçlerin günün şartlarına uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek standartlara ulaşmasını sağlamak
 • Yemek hazırlama, pişirme ve servis alanlarında oluşabilecek kazaları önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve ilk yardım araçlarının bulunup bulunmadığını denetlemek
 • Yiyeceklerin hazırlama, pişirme ve servisi ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulmasını denetlemek
 • Besin güvenliğinin sağlanmasında rol oynamak ve kalite sistemlerinin kurulmasında görev almak

 

Diyetisyen, Diyetisyen Ne İş Yapar? Nasıl Diyetisyen 2020, EVRAKhane.Com

DİYETİSYEN ÇALIŞMA ŞARTLARI VE DİYETİSYEN ÇALIŞMA SAATLERİ NASILDIR?

Diyetisyenler doktorlar kadar olmasa da yorucu sayılabilecek emek harcama şartlarına sahiptirler. Birebir doktorun işini yapıyor olmasa da doktorluktaki bazı branşlara denk sayılabilecek bir iş yapması ve hastalar ile uğraşması mesleğin mental olarak yorucu olmasına sebep olmaktadır.

Bedenen rahat sayılabilecek bir iş bulunduğunu söyleyebilecek olsak da neredeyse sürekli oturarak çalışmak, oturarak uzun saatler çalışmak diyetisyenin kendisinin de kendi alanında tedaviye gereksinim duymasına neden olmaktadır.

Emek harcama saatleri mevzusu kamuda ve özel (hususi) (özel) sektörde farklılık gösterebildiği benzer şekilde çalışılan kurum ve kuruluşlara ilgili olarak da değişkenlik gösterebilmektedir. Kamuda bazı kuruluşlarda düzgüsel bir mesai saati olan haftalık 40 saate uygun olarak çalışılabilecek olsa da özellikle hastanelerde nöbet, ek mesai benzer şekilde durumlar yüzünden bu saatin üzerine çıkılabilmektedir.

Özel (hususi) (özel) sektörde ise çoğunlukla kamudaki günlük 8 saatin üstünde bir emek harcama temposu bulunmuş olduğu benzer şekilde izin günleri de daha azca olabilmektedir.

İDEAL BİR DİYETİSYEN NASIL OLMALI?

Tüm sağlık (sıhhat) (sağlık) çalışanları benzer şekilde diyetisyenlerin de insan sağlığı ile ilgili bir alanda çalıştığının bilincinde olmasının yanı sıra özellikle diyetisyenlerin örnek de teşkil etmesi gerektiği için ilk olarak kendi sağlıklarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyetisyen beslenme danışmanlığı yapmış olduğundan kendi kilo yada sağlık (sıhhat) (sağlık) problemleri olması hasta ile ilişkisinde güven kırıcı bir durum olarak görülebilir.

Bunun haricinde ideal bir diyetisyenin kendini alanında ve yakın alanlarda iyi yetiştirmiş, günceli takip eden, insan sağlığına önem veren, titiz, disiplinli vs. olması beklenmektedir.

Haber Kaynağı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu