sarışın porno sikiş hikaye sex hikayesi oku hd pornolar

MesleklerNedir Ne Değildir ?

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Nedir? Nasıl 2021

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Nedir? Nasıl 2021

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Nedir? Nasıl Olunur? Ne İş Yapar? , KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Nedir? Nasıl 2021, EVRAKhane.Com

Ufak ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB tarafınca alımı meydana gelen kariyer iş mensupları olan KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları ne iş yapar? Nasıl KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı olunur? Kimler KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı alımlarına başvurabilir? KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı özlük hakları nasıl? KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı maaşı ne kadar? Detayları iş tanıtım çalışmamızda bulabilirsiniz.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Mesleği Nedir

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı mesleği Ufak ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı doğrusu özetlemek gerekirse KOSGEB tarafınca merkezde ve müdürlüklerde görevlendirilen kariyer iş mensuplarının oluşturduğu iş grubudur. Temel olarak KOSGEB’in emek harcama alanı olan destek sunar ve hibeler şeklinde süreçlerde vazife alan KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı iş mensupları başka kariyer iş mensuplarıyla benzer ve değişik yönlere haizdir. Bütün bunlara çalışmamızda değineceğiz.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Mesleğine Nasıl Girilir? Nasıl KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Olunur?

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların normal olarak başka A Grubu kariyer iş gruplarına girebilmeleri için koşul olduğu şeklinde Kamu Personeli Seçme Imtihanı KPSS A Grubu oturumlarına katılmaları gerekmektedir. Adayların müracaat yapacakları alana göre (kıyasla) değişik puan türlerinden belirli düzeyde puana haiz olmaları şarttır. Bununla beraber adayların Türk vatandaşı olmaları, on sekiz yaşlarını tamamlamış, otuz beş yaşlarını tamamlamamış olmaları gerekmektedir. KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adam adayların ise askerlik durumlarının müracaat süreci itibariyle ilişiksiz olması lazımdır. Kamu kurumlarına başvurularda istenen bu askerlik şartına dair detaylı açıklamalara aşağıda yer edinen bağlantı aracılığı ile erişebilirsiniz;

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı mesleğine alım yapılırken kurum üç değişik mezun grubu için alım gerçekleştirmektedir. Bu üç gruptan ilki (KUY01) üniversiteleirn Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinden mezun olan adaylar, ikincisi (KUY02) üniversitelerin İşletme, İktisat, Siyasal Bilgiler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinden mezun olan adaylar, üçüncü ve sonuncusu (KUY03) ise üniversitelerin Hukuk fakültelerinden yada İstatistik, Fizik, Matematik, Kimya şeklinde bölümlerinden mezun olan adaylardır.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı alımına müracaat yapabilecek olan bu adaylar için Kurum tarafınca değişik KPSS oturumlarında elde edilmiş değişik KPSS puan türleri belirlenmiştir. Gruplara göre (kıyasla) belirlenmiş olan KPSS puan türleri şu şekildedir;

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Alım GrubuKPSS Puan Türü
KUY01KPSS P1
KUY02KPSS P28
KUY03KPSS P3

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı alımına başvurularda kullanılacak olan yukarıdaki puan türlerinde adayların minimum 70 puana haiz olmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların başka şartlara haiz olsalar bile KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunma imkanları olmayacaktır.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Sınavına Kaç Kişi Katılıyor? Imtihan Nasıl Gerçekleştiriliyor?

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı alımına müracaat sürecinde adaylar müdürlük bazında açılmış olan kadrolardan yalnızca bir tanesini seçmek durumundadırlar. İl İl belirlenen bu kadrolara başvuruda bulunan adaylardan en yüksek puanlı dört sert kadarı KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı sınavına katılma hakkı elde etmektedir. 

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı imtihanı sözlü mülakat şeklinde doğrusu tek aşamalı olarak yapılmaktadır. Sözlü mülakatlarda adaylara Ufak ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın emek harcama alanına, vermiş olduğu desteklere dair sorular, adayların alan bilgisine yönelik sorular ile güncel gelişmeler ve umumi kültür mevzularından sorular yöneltilebilmektedir. KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatında başarı göstermiş olmak isteyen adayların minimum 70 puan almaları şarttır.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Nedir? Nasıl Olunur? Ne İş Yapar? , KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Nedir? Nasıl 2021, EVRAKhane.Com

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları Ne İş Yaparlar? KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Süreci Nasıldır?

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı mesleğine girmeye hak kazanan iş mensupları mesleğe Kobi Uzman Yardımcısı unvanı ile başlamaktadırlar. KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları ilk etapta gerek kuramsal gerekse uygulamalı anlamda yetiştirilmeye başlanır. Temel yeteiştirmenin ardındansa KOSGEB’in iş alanlarıyla ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmeye başlarlar. Başvuru aşamasında hangi ilde kurulu müdürlük için müracaat yapmışsa o ilde göreve süregelen KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları bölgede tercih edilen KOSGEB destekleri ile ilgili işlemleri gerçekleitirirler.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının ve Kobi Uzmanlarının ile ilgili iş ve işlemler gerçekleştirdikleri KOSGEB destekleri şunlardır;

Kobi Uzman Yardımcılığı KOSGEB Destekleri
Girişimcilik Destekleri
Araştırma Geliştirme, Teknoloji Üretimi ve Yerlileştirme Destekleri
Laboratuvar Destekleri
İŞGEM – TEKMER Programı
İşletme Geliştirme, Gelişme ve Uluslararasılaştırma Destekleri
KOBİ Finansmanı Destekleri

Bu anne başlıklar altında yer verilen desteklere başvuruda bulunan şahıs ve işletmelerin desteklerden yararlanma süreçlerini yürüten KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları ve Kobi Uzmanları bununla birlikte bütün bu süreçler ile ilgili Kurum adına rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunmaktadırlar.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının KOSGEB Desteklerine yönelik olarak yaptıkları iş ve işlemler şu şekildedir;

KOSGEB desteklerine müracaat safhasından sonrasında Kobi Uzman Yardımcıları ve Kobi Uzmanları müracaat ile ilgili değerlendirme yaparlar. Yapılan değerlendirme sonucunda desteğe uygun bulunululması durumunda başvuruyu meydana getiren muhataplar ile ön görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Ön görüşme sonucunda da desteğin verileceği yönünde oluşan kanaat ile Kobi Uzman Yardımcıları ve Kobi Uzmanları desteğin sunulup sunulmaması yönünde karar verecek olan Kurula sunulacak her tür evrakın hazırlığını halletmeye başlarlar.

Kurul tarafınca meydana getirilen değerlendirme sonucunda alınan kararın değerlendirilmesi ve raporlanması sürecini de tekrar Kobi Uzman Yardımcıları ve Kobi Uzmanları yapmaktadır.

Bütün bu görevlerin yanında Kobi Uzman Yardımcıları ve Kobi Uzmanları KOSGEB destek ve faaliyetilerine yönelik olarak seminerlerde konuşmacı olarak vazife almaktadırlar. Ayrıca devamlı olarak Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Meslek Kuruluşları ve Üniversitelerle yakın temas halinde görevlerini sürdürmektedirler.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının iş yoğunlukları bulundukları müdürlüklere ilgili olarak değişmektedir. Yine çok iş ve işlem meydana getirilen destek sunar çalışılan müdürlüğün gelişmekte olan bir ilde ya da endüstri yoğun bir bilde olmasına göre (kıyasla) farklılık arz etmektedir.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları müdürlükler ile beraber merkez teşkilatında da vazife yapabilmektedirler. Merkez teşkilatında görevlendiriler Kobi Uzmanları ve Kobi Uzman Yardımcıları bütün bu iş ve işlemlerden ziyade yönetimsel birimlerde vazife almakta ve bu birimlerdeki iş ve işlemleri gerçekleştirmektedirler.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının Mali Sorumluluğu

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları ve Kobi Uzmanları verilen desteklerde herhangi bir hata olması ve yersiz ödeme yapılması durumunda imza sahibi personellerden olduklarından yersiz ödemenin rücu edilmiş olduğu kişilerden olmaktadır. 

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının Yeterlik Süreci Nasıldır?

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları mesleğe muavin olarak başlamaktadırlar ve süreç içinde bazı şartları yerine getirdikten sonrasında görevlerini Kobi Uzman Yardımcısı olarak sürdürmektedirler. İşte bu Kobi Uzman Yardımcılığı’ndan Kobi Uzmanlığı’na geçişi elde eden süreci umumi anlamda yeterlik süreci olarak değerlendirebiliriz. 

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları mesleği bu unvanla 20 ay sürdürdükten sonrasında ilk olarak uzmanlık tezi aşamasına katılma hakkı elde etmektedirler. 3 senesi doldurdukları dönemde ise tezlerinin kabul edilmiş olması durumunda adaylar KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavına katılma hakkı elde etmektedirler. Meslek mensuplarının hazırlamış oldukları tezlerin savunması neticesinde, tezleri başarı göstermiş kabul edilirse adaylar kontrol usulünde düzenlenen yeterlik yazılı sınavına katılacaklardır. Yeterlik sınavında başarı göstermiş olmak isteyen KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının almaları ihtiyaç duyulan en düşük not ise 70 puandır.

Yeterlik imtihanı sürecinden sonrasında KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının mesleğe başladıkları dönem itibariyle beş sene içinde Yabancı Dil Imtihanı YDS’den minimum C düzeyi puan doğrusu 70 puan almaları gerekmektedir. Eğer iş mensupları bu şartlardan herhangi birini sağlayamazlarsa, doğrusu başarı göstermiş bir sav hazırlayıp sunamaz, yeterlik yazılı imtihanını geçemez ya da kendilerine tanınan sürenin içinde kafi düzeyde YDS puanı elde edemezlerse haklarında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır ve KOSGEB bünyesinde kendilerine uygun bir başka kariyer dışı pozisyonda görevlendirileceklerdir.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılarının Statüsü Nedir? 

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıları başka halk kurum ve kurumlarında yer edinen kariyer iş mensuplarından değişik olarak işgören statüsünde değildirler. İdari Hizmet Sözleşmesine doğal olarak olarak çalışmaktadırlar. Bu sözleşmeler sınırsız olup adayların esasen kadrolu bir personelden farkları bulunmamaktadırlar. Benzer korunaklılık yönetimsel hizmet sözleşmeli kariyer iş kadrolarında da kıyasen bulunmaktadır.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Mesleğinin Özlük Hakları Nasıldır?

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcıığı mesleği her ne kadar yönetimsel hizmet sözleşmesine doğal olarak bir iş olsa da kıyasen Adalet Uzmanları ve Uzman Yardımcıları şeklinde 3600 ilave gösterge statüsünde vazife yapmaktadırlar. İllerde yer edinen müdürlüklerde vazife yapmalarına karşın merkez uzmanı statüsüyle iş mensupları görevlerini sürdürmektedirler.

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar? KOSGEB Kobi Uzmanları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Ufak ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB’in kariyer iş mensupları olan Kobi Uzmanları ve Kobi Uzman Yardımcılarının güncel maaş tutarlarına dair detaylı bilgilere aşağıda yer verdiğimiz bağlantı ile ulaşabileceğiniz çalışmamızda göz atabilirsiniz;

KOSGEB Kobi Uzmanlığı ve Kobi Uzman Yardımcılığı mesleğine dair merak ettiğiniz hususları sormak, sınavına nasıl bir hazırlık yapabileceğinizi öğrenmek ve fikirlerinizi sunmak adına FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!


Haber Kaynağı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu