Dubai escorts Berlin escorts sarışın porno sikiş hikaye sex hikayesi oku hd pornolar link

MesleklerNedir Ne Değildir ?

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Nedir? Nasıl 2020

Vergi Müfettiş Yardımcılığı VMY Nedir? Nasıl 2020

Vergi Müfettiş Yardımcılığı, Vergi Müfettiş Yardımcılığı Nedir? Nasıl 2020, EVRAKhane.Com
Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın denetim ve kontrol ile görevlendirdiği Vergi Müfettiş Yardımcıları ne iş yapar? Vergi müfettiş yardımcısı nasıl olunur? Vergi müfettiş yardımcılığı nedir? Vergi müfettiş yardımcılarının görevleri nedir? Vergi müfettiş yardımcılığı KPSS puan türü nedir? Vergi müfettiş yardımcılığı sınav mevzuları nedir? Vergi müfettiş yardımcılığı sınavında neler soruluyor? Vergi müfettiş yardımcılığı imtihanı kuvvet mu? Vergi müfettiş yardımcılığı maaşı ne kadar? Vergi müfettiş yardımcılığı mesleğine, sınavına ve maaşı ile özlük haklarına dair aklınıza takılan tüm hususları iş tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Mesleği Nedir? 

Hazine ve Maliye Bakanlığı başta vergi ile ilgili olmak suretiyle halk gelirlerinin toplanması ve kullanılması noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve Cumhurbaşkanlığı’nın çıkarmış olduğu mevzuatın gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrol ve denetimi ile mesuldür. Bu kontrol ve denetimin yapılmasında ise Bakanlık Vergi Müfettiş Yardımcılarını ve Vergi Müfettişlerini yetkilendirmiştir. Yetkilendirilen Vergi Müfettiş Yardımcıları ve Vergi Müfettişleri Vergi Denetim Kurulu altında görevlerini ifa etmektedirler.

Vergi Denetim Kurulu 2011 senesinde Vergi Denetmenliği, Maliye Müfettişliği, Gelirler Kontrolörlüğü mesleklerinin tek bir çatı altında bir araya getirilmesi ile oluşturulan Vergi Müfettişliği iş mensuplarının görev yapacağı ayrı bir birim olarak oluşturulmuştur. Bu oluşumda halk gelirlerine dair araştırma yetkisi olan değişik iş mensuplarının, görevlerine bakılırsa sınıflandırıldığı bir yapı teşekkül ettirilmiştir. Grup olarak vasıflandırılan bu sınıflandırma mevzuatta yer edinen hükmün bentlerine bakılırsa isimlendirilmiş ve A grubu, B grubu, C Grubu ve Ç Grubu olarak temel bir ayrıma gidilmiştir. A Grubu vergi müfettiş yardımcıları ve vergi müfettişleri eski vergi denetmenliği mesleğinin yerine getirmiş olduğu görevleri ifa ederken, B Grubu, C Grubu ve Ç Grubu vergi müfettiş yardımcıları ve vergi müfettişleri başta büyük mükelleflere dair incelemeler olmak suretiyle başka iş gruplarının eski görevlerini üstlenmişlerdir. Meslek mensuplarının görevlendirilmesi ise mesleğe giriş safhasında mesleğe alınacak olan aday sayısının %5’inin seçilmesi ile sağlanmaktaydı. Bu nedenle bu ayrıma Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girişte %5 – %95 ayrımı adı da verilmekteydi. Ayrıca Vergi Müfettiş Yardımcılığından Vergi Müfettişliğine geçişi ifade eden yeterlik sürecinde de %5’lik dilimde yer edinen iş mensuplarının arasına katılmak da mümkündü.

Vergi Müfettiş Yardımcıları ve Vergi Müfettişleri Vergi Denetim Kurulu’na ilgili olarak teşekkül ettirilmiş olan 29 adet grup başkanlığında görevlerini ifa etmekteydiler. Bu görevlendirmeler de yine ilk atama döneminde ve mesleğin ifası esnasında meydana gelen yeterlik süreçlerine bakılırsa belirlenmekteydi.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine dair geçmiş zaman olarak ifade ettiğimiz hususların bir kısmı kısa süre evvel değişikliğe uğradı. Vergi Müfettiş Yardımcılığı iş tanıtım yazımızda yer vereceğimiz bilgiler ise gerek kurul gerekse iş adına güncel olan bilgiler olacaktır. Mesleğin zamanı ve gelişimi açısından yapmış olduğumuz bu girişten sonrasında güncel bilgilere dayanarak mesleğe dair güncel ayrıntıları vermeye başlamış olalım.

Nasıl Vergi Müfettiş Yardımcısı Olunur? Vergi Müfettişi Nasıl Olunur?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun kırk sekizinci maddesi itibariyle belirlenmiş olan memuriyet genel şartlarını taşıyor olmaları ve bununla birlikte Bakanlığın yönetmelik ile belirlemiş olduğu bazı şartları haiz olmaları gerekmektedir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların DMK hükümlerince haiz olmaları gereksinim duyulan temel özellikler şu şekildedir;

1) Türk Vatandaşlığı
2) 40.madde ıslak şartlarına haiz olmak.
3) 41.madde eğitim koşullarına haiz olmak.
4) Kamu hakkından mahrumiyeti olmamak.
5) TCK – 53.madede belirtilen süreler geçmiş dâhi olsa kasti bir kabahat sebebiyle bir yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına yada affedilmiş dahi olsa devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar ile Anayasa düzenine ve düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, itimatı kötüye kullanım, sahtecilik, hileli batkı, edimin ifasına ve ihaleye fesat karıştırma, kabahat kaynaklı mal varlığını aklamak ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmak.
6) Askerlik ile alakası olmamak, askerlik çağına gelmemiş yada askerlik çağına gelmiş ise bile askerlik vazifesini gerçekleştirmiş ya da bu vazifeyi erteleme ettirmiş olmak yada yedek sınıfa alınmış olmak.
7) Görevini yerine getirmesine engel olacak düzeyde akıl rahatsızlığı sahibi olmamak.
8) Güvenlik yada arşiv araştırması gerçekleştirilmiş olmak.

Bu şartlarla birlikte Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların aşağıda yer edinen şartları da taşıyor olmaları gerekmektedir.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımlarının gerçekleştirileceği senenin birinci günü itibariyle otuz beş yaşlarını doldurmamış olmaları, üniversitelerin Hukuk fakültelerinden ya da İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler ile bu okulların dengi programlardan mezun durumda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Fen ve Teknoloji yada İstatistik bölümlerinden mezun olan adaylardan da alım yapılabilmektedir. Ancak kurul nihayet dönemde birinci gruptan alım yapmayı tercih etmektedir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların bu mesleğin sınavına daha evvel en fazla iki kez katılmış olmaları gerekmektedir. Yani adayların mesleğe girmeyi deney etmek için toplam üç hakları bulunmaktadır. Üç kez vergi müfettiş yardımcılığı alım sürecinde başarısız olmuş olan adaylar yine bu alıma müracaat imkanı bulamayacaklardır.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğinin bir A Grubu kariyer iş olması sebebiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafınca her sene düzenlenen KPSS A Grubu oturumlarına katılmaları ve adayların bu oturumlar neticesinde Kurul tarafınca istenen puan türlerinden geçerliliği devam eden puan türlerine haiz olmaları gerekmektedir. Vergi Denetim Kurulu’nca Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyen adaylarda olması istenen KPSS A Grubu puan türleri şu şekildedir;

Vergi Müfettiş Yardımcılığı VMY Puan Türleri
KPSS P17
KPSS P18
KPSS P22
KPSS P23
KPSS P27
KPSS P28
KPSS P47
KPSS P48

Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların ÖSYM tarafınca meydana gelen KPSS A Grubu oturumlarına katılarak yukarıda yer edinen puan türlerinden en az bir tanesine haiz olmaları ve bu puanın geçerliliğinin halen devam ediyor olması gerekmektedir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyen ve başvuruda bulunan adaylardan mesleğe alınacak aday sayısının beş sert kadarı puanlarına bakılırsa belirlenmektedir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımına yukarıda yer edinen puan türleri ile başvuruda bulunacak olan adayların bu puan türlerinden en az bir tanesinin 80 puan ve üstünde olması gerekir. Aksi halde adayların Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunma imkanları olmayacaktır.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Imtihanı Nasıl Oluyor? Kaç Aşamalı Olarak Gerçekleştiriliyor?

Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımları Vergi Denetim Kurulu tarafınca klasik yazılı sınav ve bu klasik yazılı sınavda başarı göstermiş olan adaylar için düzenlenen sözlü mülakatlar olmak suretiyle iki aşamada gerçekleştirilmektedir. İkinci aşama olan sözlü mülakatların düzenlenmesinden evvel Vergi Denetim Kurulu’nda görev oluşturan deneyimli Müfettişler sözlü mülakatlara katılacak olan adaylar ile karşı karşıya ön görüşmeler gerçekleştirmektedirler.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Klasik Yazılı Imtihanı Konuları ve Başarı Koşulları

Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen ve müracaat koşullarını sağlayarak en yüksek puanlı beş kat kadar aday içinde yer edinen adaylar Vergi Denetim Kurulu’nun düzenlemiş olduğu klasik usuldeki yazılı sınava katılırlar. Bu yazılı sınavda sorular Kurul tarafınca hazırlanmakta ve sınav Kurul tarafınca uygulama edilmektedir.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında adaylara özellikle alıma birinci aşamadan dahil olan adayların üniversite müfredatlarında yer edinen Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe derslerinden klasik usulde sorular yöneltilmektedir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı klasik yazılı imtihanı aşağıda yer edinen konulardan meydana gelmektedir;

Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına katılan adayların başarı göstermiş olabilmeleri için sınava katılım gösterdikleri her ders alanında en az 50 puan almaları, tüm derslerden aldıkları puanların aritmetik averajının ise en az 65 puan olması gerekmektedir. Bu şartları elde eden adayların klasik yazılı sınavda başarı göstermiş sayılacaklardır bir tek Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımlarının ikinci aşaması olan sözlü mülakatlara katılmak için bu başarı koşulunu sağlamak tek başına yeter olmamaktadır. Yazılı sınavda başarı göstermiş olmuş olan vergi müfettiş yardımcısı adaylarının hem de mesleğe alınacak olan aday sayısının iki sert kadar başarı göstermiş aday içinde yer almaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar yazılı sınavda başarı göstermiş olmuş olsalar da sözlü mülakatlara katılma hakkı elde edemezler.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Ön Görüşmeleri ve Sözlü Mülakatları 

Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında başarı göstermiş olmuş ve sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanmış adaylar kendilerine yakın olan VDK grup başkanlıklarına ön görüşmeler için davet edilmektedirler. Bu ön görüşmelerde meslekte deneyimli olan üstatlar adaylar ile ilgili bir ilk intiba meydana getirmeye ve bunu komisyona iletmeye çalışırlar. Bu kısım bir puanlamaya tabii olarak olmayıp yalnızca adayları tanımaya yöneliktir. Ön görüşmelerden sonrasında Vergi Denetim Kurulu tarafınca sözlü mülakatlar gerçekleştirilir ve bu sözlü sınavlarda adaylara mesleğe, kurula, müfredat mevzularına, güncel gelişmelere dair sorular sorulabilmektedir. Adayların vergi müfettişliği mesleğine uygun olup olmadığına karar verilmeye çalışılan sözlü mülakatlarda adayların başarı göstermiş olabilmeleri için en az 65 puan almaları gerekmektedir.

 

Vergi Müfettiş Yardımcıları Ne İş Yaparlar? Vergi Müfettişliği Yetki ve Yeterlik Süreçleri Nasıldır?

Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak mesleğe girmeye hak kazananlardan ilk kez devlet memuru olanlar için ilk bir senelik dönem aday memurluk dönemleridir. Bu dönem mesleki süreçten bağımsız olarak işleyen bir süreçtir ve bir senelik sürecin sonunda bu kişilere meydana getirilen sınavda başarı göstermiş olmaları durumunda soyluluk tasdiki yapılır ve aday memurluk kaldırılır. Bunun yanında tüm iş mensuplarının en az 3 yıl sürecek olan bir Vergi Müfettiş Yardımcılığı süreci bulunmaktadır.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğinde üç senelik yardımcılık süreci geçirecek olan iş mensuplarına yoğun bir halde eğitim ve sınav programı uygulanmaktadır. Bu süreçte meydana gelen eğitimler sonunda katıldıkları sınavlarda aldıkları puanlar iş mensuplarının yeterlik imtihanı sürecine geldiklerinde puanlamalarında etkili olmaktadır. Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel ve hazırlayıcı eğitim sürecinde aldıkları eğitimde ağırbaşlı şekilde mevzuat alt yapılarının oluşması sağlanır. Bu mevzuat alt yapısı mesleklerinin ifasında gereksinim duyacakları birincil mevzuat ve alt mevzuatları kapsamaktadır. Bunun yanında yazışma mevzuatı ile informasyon teknolojileri mevzusunda da eğitimler verilen vergi müfettiş yardımcıları yanı zamanda refakat sistemi ile mesleğe dair kuramsal bilgilerini ergonomik etme imkanı da bulmaktadırlar. Bu refakatler deneyimli iş mensuplarının yanında gerçekleştirilmektedir ve yardımcılar fiilen araştırmaların içinde yer alarak öğrendikleri bilgilerin nasıl uygulama edileceğini deneyimleme imkanı bulmaktadırlar.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğinde toplam bir buçuk senelik süreyi geçiren iş mensuplarının tek başlarına denetim ve araştırma gerçekleştirebilmeleri için yetki imtihanı düzenlenmektedir. Bu sınav yazılı olarak tek aşamada yapılmaktadır ve iş mensuplarının başarı göstermiş olabilmeleri için sınavda yer edinen her bir mevzu başlığında en az 50 puan almaları, tüm alanlardaki aritmetik ortalamalarının ise en az 65 puan olması gerekmektedir. Yetki sınavında iki kez başarısız sayılan iş mensupları tek başlarına denetim yetkisi alamazlar ve refakat altında çalışmaya devam ederler.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Imtihanı 

Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak meslekte üç yıl geçiren ve bu üç senelik süreç içinde performans değerlendirmelerine bakılırsa yeterlik sınavına girmeye uygun bulunan iş mensupları için sıkıntılı bir yeterlik imtihanı süreci başlamaktadır. Yeterlik sınavında iş mensuplarına mesleki olarak muhatap oldukları tüm mevzuattan ve iş gereği sürekli olarak kullandıkları muhasebe alanından klasik usulde sorular yöneltilmektedir. Bu sıkıntılı sınav sürecin yazılı kısmında başarı göstermiş olmak isteyen iş mensuplarının her bir alandan en az 50 puan almaları, tüm alanlarda aldıkları puanların aritmetik averajının ise en az 65 puan olması şarttır. Yazılı sınavda başarı göstermiş olan adaylar vergi müfettişliği yeterlik sınavının sözlü kısmına katılma hakkı elde ederler. Meslek mensuplarının yeterlik sürecinde başarı göstermiş sayılabilmeleri için mesleğe giriş puanlarının yüzde otuzu ile yeterlik imtihanı puanlarının yüzde yetmişi baz alınarak elde edilmiş puanın en az 65 puan olması gerekmektedir.

Vergi Müfettişliği yeterlik sürecinde başarısız olan iş mensupları kurul içinde kendilerine uygun görülen bir memurluk kadrosunda görevlendirileceklerdir.

Vergi Müfettişleri Ne İş Yaparlar?

Vergi Müfettişi olarak iş yaşamını sürdürme hakkı elde edenler ile yetkilendirilmiş müfettiş yardımcıları dört anne başkanlık altında görevlendirilmektedirler. Bu başkanlıklar; Sektörel Denetim, Vergi İadeleri Denetimi, Vergi Kaçakçılığı Denetimi ve Denetim Daire Başkanlıklarıdır. Vergi Denetim Kurulu başlangıçta 29 ilde kurulu bulunan grup başkanlıkları ile etkinlik göstermekteydi. Şu anda ise yalnızca Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Adana, Antalya ve Gaziantep illerinde bulunan grup başkanlıkları ile etkinlik göstermektedir.

Vergi Müfettişleri Kurulun görev alanına giren mevzularda denetim ve incelemeler gerçekleştirmektedirler. Bu denetim ve incelemeleri bizzat yerinde yapabilecekleri benzer halde muhatapların kayıt ve belgelerinin incelenmesi kanalıyla da gerçekleştirebilmektedirler. Vergi Müfettişleri yapmış oldukları denetim ve incelemeler neticesinde tespit etmiş olduğu hususları değerlendirerek varmış olduğu neticeleri rapor haline getirir ve bu raporların sonucunda müeyyide uygulanması gerektirme ediyorsa gerekli önerilerde bulunurlar. Vergi müfettişlerinin yaptıkları incelemeler neticesinde oluşturdukları raporlar şu şekildedir;

-Vergi suçu raporu
-Vergi araştırma raporu
-Cevaplı raporlar
-Görüş-Teklif raporu
-Genel durum raporu
-Genel kurum raporu
-Soruşturma raporu
-Ön-inceleme raporu
-Bilim raporu

Vergi Müfettişleri görevleri yerinde incelemeyi gerektirirse kıdem durumlarına bakılırsa turneye çıkmaktadırlar. Bu gezme süreleri 2 ay-4 ay içinde değişkenlik göstermektedir. 20 yıl kıdemden sonrasında ise bu süre isteğe bağlı hale gelmektedir.

Vergi Müfettişlerinin Özlük Hakları ve Maaşları

Vergi müfettişleri ve yardımcıları halk kurumlarında yer edinen başka teftiş iş mensupları benzer halde 3600 ek göstergeye tabidirler.

bostancı escort
bostancı escort bayan

Haber Kaynağı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Sperrmüll Berlin